راهنما

تماشاگران گرامی؛ برای ثبت رای خود در سامانه میبایست کد درج شده روی بلیت خود را پس از شروع نمایش فیلم در کاردر صفحه اول سامانه وارد نمایید. سپس با تایید صحت کد وارد شده اطلاعات سینما و نام فیلمی که دیده اید برای شما نمایش داده میشود. سپس شما میتوانید نظر خود را از بین گزینه ها انتخاب و ثبت نمایید.
دقت داشته باشید زمان شرکت در ثبت آرا محدود میباشد. لذا پس از تماشای فیلم اقدام به ثبت رای خود نمایید.