تماشاگران گرامی، با تقدیر از شرکت شما عزیزان در انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، ستاد جشنواره فیلم فجر سامانه ی ثبت آرای مردمی را طراحی نموده است.
شماره موبایل خود را وارد کنید.


فیلم برگزیده تماشاگران نتیجه جمع‌بندی تمام آرای بدست آمده یک فیلم در تمام دوره جشنواره می‌باشد